WSV (wijksamenwerkingsverband) – Medisch Centrum Molenweg – Amstelveen
Molenweg 12/12A 1182 CL Amstelveen

WSV (wijksamenwerkingsverband)

Wij  werken met verschillende disciplines samen uit de 1e lijn – zoals huisarts, apotheek, fysiotherapeut. Door deze sterke onderlinge samenwerking kunnen er betere afspraken gemaakt worden met andere partijen in de 2e lijn, afgestemd op de behoefte van de klant (bijvoorbeeld specialist), welzijn en thuiszorg. Dit levert kwaliteits-, en efficiencyvoordelen op en is belangrijk in het kader van de verdeling van de 2e naar de `1e lijn, waardoor we de zorg betaalbaar kunnen houden.