Doel en missie – Medisch Centrum Molenweg – Amstelveen
Molenweg 12/12A 1182 CL Amstelveen

Doel en missie

Wij bieden een samenhangend aanbod van zorg. Hiermee beogen wij het leveren van professionele zorg die laagdrempelig, bereikbaar en dicht bij huis wordt geleverd conform gangbare standaarden. Dit aanbod is adequaat en van aantoonbare kwaliteit.

De zorgverleners en medewerkers in het MC Molenweg bieden transparante en samenhangende zorg aan patiënten met chronische aandoeningen en ouderen in Amstelveen. De zorg die wij leveren is afgestemd op de patiëntenpopulatie die zich kenmerkt door een vergrijzing. Het accent van de zorgvraag zal in de toekomst liggen op ouderenzorg, zorg voor chronische zieken en obesitas. Wij komen aan deze vraag tegemoet door zorg-programma’s te ontwikkelen, praktijkondersteuner in te zetten en het aanbieden van preventieve geneeskunde.

De praktijken in MC Molenweg werken samen om zorgprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren. In deze samenwerking staat, naast collegialiteit en respect voor de eigenheid, zelfstandigheid van de praktijken voorop. De zorg wordt geleverd door goed opgeleide, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Patiënten komen naar ons gezondheidscentrum toe, omdat wij:

Patiëntgericht werken

Dit betekent dat de behoeften en voorkeuren van de patiënt, oudere of hun naasten ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid centraal staan. De zorg wordt ervaren als persoonlijke zorg.

Samenwerken

de bij de behandeling betrokken zorgverleners hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorg wordt gegeven. De zorgcommunicatie tussen de betrokken zorgverleners en de logistiek van het zorgproces is hierdoor optimaal georganiseerd. De patiënt ervaart als gevolg hiervan de zorg als samenhangend en gecoördineerd.

Diversiteit bieden

De aanwezige diversiteit in huisartsgeneeskundige kennis en vaardigheden zetten wij in om ons te onderscheiden van andere zorgverleners. Door als huisartsen naar elkaar te verwijzen, kunnen wij een breder zorgaanbod leveren.