Huisregels – Medisch Centrum Molenweg – Amstelveen
Molenweg 12/12A 1182 CL Amstelveen

Huisregels

Binnen MC Molenweg wordt iedereen met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld. Op deze manier houden wij een prettige en veilige sfeer in ons centrum.

 

WEL    NIET 
Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op 
een respectvolle wijze met elkaar om.        
            
Zonder geldige reden mag u niet in ons centrum aanwezig zijn.              
Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers
opvolgen.
Verbaal- of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen, 
zodat u niemand stoort. 
Roken 
Als daar reden voor is mogen medewerkers u vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.  Alcohol of drugs gebruiken of verhandelen. 
Hulphonden hebben toegang tot het gebouw, andere 
honden helaas niet. 
Wapens bij u te dragen. 
  Zonder toestemming fotograferen of filmen. 

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kunnen wij u de toegang tot ons centrum ontzeggen. 

Bij diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag doen wij aangifte bij de politie.

De medewerkers van ons centrum zijn niet aansprakelijk bij schade, diefstal of verlies van eigendommen.