Praktijkondersteuners – Medisch Centrum Molenweg – Amstelveen
Molenweg 12/12A 1182 CL Amstelveen

Praktijkondersteuners

n onze praktijken werken praktijkondersteuners met een verpleegkundige achtergrond en een praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) met een psychologie achtergrond. Onder supervisie van onze huisartsen begeleiden zij patiënten met chronische aandoeningen, zoals suikerziekte (Diabetes Mellitus), longaandoeningen (astma, COPD), hart- en vaatziekten en ouderenproblematiek. De praktijkondersteuner geeft voorlichting over ziektebeelden, begeleidt patiënten bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controle-onderzoeken uit. De zorg van de praktijkondersteuner is in het bijzonder gericht op chronische patiënten. Onze praktijkondersteuners hebben eigen spreekuren en bezoeken ook patiënten thuis.

Er zijn geen kosten verbonden aan de zorg van uw praktijkondersteuner. De kosten worden betaald uit de basiszorg en komen niet ten laste van uw eigen risico (laboratoriumonderzoek valt onder uw eigen risico). Een niet nagekomen afspraak, welke niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd, brengen wij bij u in rekening.